ἄβλαροι

ἄβλαροι
Grammatical information: m.
Meaning: ξύλα H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Fur. 370 compares βδαροί δρύες, δένδρα H. Pre-Greek (proth. vowel, βδ \> βλ). (Less probably here also βάρυες, q.v.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.